Mặt bằng căn hộ loại B: 96.24m2

Mặt bằng căn hộ loại B: 96.24m2

Hotline

0915.688.822