Nhà mẫu

CĂN HỘ 2 PHÒNG NGỦ

Diện tích : 100.95 m2

Phòng ngủ : 1 lớn, 1 bé

Bếp : 1

Nhà vệ sinh : 1 lớn, 1 bé

Số lượng căn hộ : 189 căn

CĂN HỘ 3 PHÒNG NGỦ

Diện tích : 112.06 m2

Phòng ngủ : 1 lớn, 2 bé

Bếp : 1

Nhà vệ sinh : lớn, 1 bé

Số lượng căn hộ : 370 căn

CĂN HỘ 4 PHÒNG NGỦ

Diện tích : 154.54 m2

Phòng ngủ : 1 lớn, 3 bé

Bếp : 1

Nhà vệ sinh : 1 lớn, 2 bé

Số lượng căn hộ : 38 căn

Hotline

0915.688.822